5η Ημερίδα Γραφείων Διασύνδεσης - 29 Ιανουαρίου 2015

on .

5η ημερίδα Γραφείων Διασύνδεσης – 29 Ιανουαρίου 2015

Τα Γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα:

"Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις: Διευρύνοντας τις συνεργασίες'"

Στόχος της ημερίδας, είναι να αναδείξει τα αμοιβαία οφέλη για τις επιχειρήσεις και τα Πανεπιστήμια που αναπτύχθηκαν και θα αναπτυχθούν μέσα από συνέργειες. Θα διεξαχθούν συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων για όλα τα επιμέρους θέματα

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2015, μεταξύ 09:30 και 13:00, στην αίθουσα 010, του Κτηρίου 7, στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία.

Για δήλωση συμμετοχής στην ημερίδα και στο γεύμα που ακολουθεί μπορείτε να επικοινωνείτε στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή/και στο τηλέφωνο 22 894301.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της Ημερίδας στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης