Θέσεις εργασίας στα Γραφεία Διασύνδεσης (4)

Θέσεις εργασίας στα Γραφεία Διασύνδεσης (4)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μία (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου με πλήρη απασχόληση, για απασχόληση στο Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας». Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.
 
Για πληροφορίες, δείτε το σχετικό έγγραφο.