Προβολή του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου από το Euronews

 

Το Έργο της Ερευνητικής Ομάδας του Τμήματος Πληροφορικής σε εκπομπή του Euronews εξαιρετική προβολή και διάκριση του Πανεπιστημίου Κύπρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ο τομέας της τεχνολογίας των πληροφοριών ανήκει σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον το οποίο πρέπει να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων το ιδιωτικό απόρρητο και την προστασία προσωπικών δεδομένων» Μ. Δικαιάκος

Με αφορμή την συζήτηση για τη μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών νόμων για την προστασία των δεδομένων στο Διαδίκτυο που διεξήχθη στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ’Ένωσης από την Κύπρο, το ειδησεογραφικό κανάλι EURONEWS στο πλαίσιο της εκπομπής του Right On, παρουσίασε το έργο της Ερευνητικής Ομάδας (Privacy Forum ) του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου που ασχολείται με την έρευνα τεχνολογιών έξυπνων τηλεφώνων και συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής τοποθεσίας.

Μιλώντας για το θέμα, ο Καθηγητής Μάριος Δικαιάκος, Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής , ανέφερε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μοναδική λύση επειδή η τεχνολογία αποτελεί ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Τόνισε ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών κάθε χώρας, των ακαδημαϊκών και ερευνητικών κοινοτήτων , και του επιχειρηματικού κόσμου μέσω των παροχέων υπηρεσιών τεχνολογίας αποτελούν το δρόμο που θα οδηγήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και λύσεις.

Αναφέρθηκε επίσης στην έντονη ανησυχία που επικρατεί στην Ευρώπη αναφορικά με το κόστος που πρέπει να επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις για την κάλυψη των νομικών μεταρρυθμίσεων εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η ΕΕ αναμένεται να αντιμετωπίσει ευνοϊκά το θέμα. Ο διδακτορικός φοιτητής Ν. Λουλούδης , είπε στο Right On ότι η προστασία του ιδιωτικού απόρρητου και η προστασία των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να παραμένουν ψηλά στην ατζέντα και να τύχουν περαιτέρω έρευνας και ανάπτυξης. Ως μέρος της ζωής μας που δεν θέλουμε να διακόψουμε παρουσίασε τις νέες τεχνολογίες ο Γεώργιος Λάρκου, διδακτορικός φοιτητής του Τμήματος ΠΛΗ και ανέφερε ότι στόχος των Νέων τεχνολογιών είναι να ενσωματώνουν τις έννοιες της προστασίας του ιδιωτικού απόρρητου και των προσωπικών δεδομένων στα πρωταρχικά στάδια ανάπτυξής τους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε θεσμοθέτηση που δεν έχει Η διατήρηση αυτών των «καλών προθέσεων» επαφίεται στους κατασκευαστές και μια και τα προϊόντα εισχωρήσουν στην αγορά δεν υπάρχει πρόνοια για οποιοδήποτε έλεγχο.

Το Γραφείο Διασύνδεσης συγχαίρει τον Μ. Δικαιάκο και την Ομάδα του και τους εκφράζει τις ευχαριστίες του για την μέχρι τώρα εξαιρετική συνεργασία που έχει εδραιωθεί μεταξύ τους.