Ευκαιρία Πρακτικής Εξάσκησης στην Αν. Εταιρία Λευκωσίας

 
 
Αγαπητοί φοιτητές / Φοιτήτριες,
 
Σας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ, προσφέρει 40 θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές Πανεπιστημίου κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013.

Η ΑΝΕΛ δημιουργήθηκε από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπονεί Επιχειρησιακά Σχέδια για τους Δήμους Λατσιών, Στροβόλου, Έγκωμης, Λακατάμιας, Αγλαντζιάς, Τσερίου, Ιδαλίου και Γερίου. Στην παρούσα φάση η ΑΝΕΛ πραγματοποιεί έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων που θα διανεμηθούν στα Μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, στο προσωπικό των Δήμων και σε Δημότες. Η συλλογή στοιχείων από τους Δημότες θα γίνει μέσω προσωπικών συνεντεύξεων στους χώρους διαμονής τους από άτομα τα οποία θα καταρτιστούν από το προσωπικό της ΑΝΕΛ. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων κυμαίνεται στα 300 ανά Δήμο.

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν 40 θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές Πανεπιστημίου. Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο στο Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, δηλώνοντας:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Πρόγραμμα Σπουδών
  • Διαθεσιμότητα έναρξης εργασίας
  • Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα ή μήνα που μπορούν να διαθέσουν για τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση

Για δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε με τους:

κ. Μιχάλη Σάββα, τηλ. 22411692

κα. Μαρία Καλλή, τηλ. 22411735

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.