«ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ»/ «ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ»

 

Τις πολλαπλές δυνατότητες συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια στο θεματικό πλαίσιο «Έξυπνες Πόλεις»/«Έξυπνος Πλανήτης» (Smarter Cities/ Smarter Planet) παρουσίασε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώπιον ακαδημαϊκών, ερευνητών και φοιτητών, η πολυεθνική εταιρεία IBM. 

Η παρουσίαση έγινε με κοινή πρωτοβουλία του Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμου του Πανεπιστημίου Κύπρου,  της IBM και της συμβουλευτικής εταιρείας FDI Science and Technology Consulting Ltd. Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, τόνισε ότι η ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου είναι ελπίδα για διέξοδο από τη κρίση. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.