Σεμινάριο με θέμα "Εισαγωγή στα συμβόλαια οικοδομικών και τεχνικών έργων"

Το Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα "Εισαγωγή στα συμβόλαια οικοδομικών και τεχνικών έργων", την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, στις 16:00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης