Σεμινάριο με θέμα "Εισαγωγή στα συμβόλαια οικοδομικών και τεχνικών έργων"

Το Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα "Εισαγωγή στα συμβόλαια οικοδομικών και τεχνικών έργων", την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, στις 16:00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.