Το ΓΔ του ΤΕ.ΠΑ.Κ. στο sigmalive

Το sigmalive, με την υποστήριξη του Ε.Β.Ε. Λεμεσού, δημοσίευσε ένα άρθρο/παρουσίαση του Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης