ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει την 4η (έκτακτη) Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2013

Περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση του Υπουργείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ρομποτικής διοργανώνεται για πρώτη φορά στη Κύπρο εκδήλωση στο Κτήριο 3 (αίθουσα 101), στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Ευρωπαϊκή εβδομάδα Ρομποτικής ξεκίνησε το 2011 και φέτος θα διοργανωθούν 293 εκδηλώσεις σε 23 χώρες της Ευρώπης. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν ως στόχο να κεντρίσουν το ενδιαφέρον  στο ευρύτερο κοινό, στους φοιτητές αλλά και σε όλους όσους τους συναρπάζουν τα θέματα ρομποτικής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ανακοίνωση καθώς και στους συνδέσμους: http://www.cy-research.com/ και https://www.facebook.com/cyprusrobots 

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης