3η ημερίδα Γραφείων Διασύνδεσης – 07 Φεβρουαρίου 2013

Τα Γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα:

"Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις: Οικοδομώντας τη συνεργασία και την κινητικότητα – Θεμελίωση μιας αμοιβαίας επωφελούς σχέσης 'win-win'"

Στόχος της Ημερίδας είναι να αναδείξει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η τοποθέτηση φοιτητών στις επιχειρήσεις για τους ίδιους τους φοιτητές, τις επιχειρήσεις και τη διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας μεταξύ της ακαδημίας και των επιχειρήσεων. Η δράση αυτή αφενός στην ομαλότερη ένταξη των νέων στο επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά και στην αναζωογόνηση του επιχειρηματικού κλίματος με την εισροή νέων ανθρώπων, ιδεών και νοοτροπιών.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με συμμετοχή του ακροατηρίου.
 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 07 Φεβρουαρίου 2013, στις 10:00, στην αίθουσα 10 του Κτηρίου 7 του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Για δήλωση συμμετοχής στην ημερίδα και στο γεύμα που ακολουθεί, παρακαλώ απαντήστε μέχρι τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013.
Π.Α. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή Ιωάννα Τσιουτσιούμη τηλ. 22 894248

Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της Ημερίδας εδώ.

Προβολή του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου από το Euronews

 

Το Έργο της Ερευνητικής Ομάδας του Τμήματος Πληροφορικής σε εκπομπή του Euronews εξαιρετική προβολή και διάκριση του Πανεπιστημίου Κύπρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ο τομέας της τεχνολογίας των πληροφοριών ανήκει σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον το οποίο πρέπει να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων το ιδιωτικό απόρρητο και την προστασία προσωπικών δεδομένων» Μ. Δικαιάκος

Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας

3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το «Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας» του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Βρείτε τα σχετικά έντυπα στους παρακάτω συνδέσμους:

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης