«Εκπαιδευτικό ταξίδι σε ευρωπαϊκά Γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο»

Παρακάτω είναι διαθέσιμη η παρουσίαση του Δρ. Μακρίδη με τίτλο: "Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future" που έγινε στο πλαίσιο της συνάντησης "Εκπαιδευτικό ταξίδι σε ευρωπαϊκά Γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο, 10-12 Ιουνίου 2013, Riga Technical University Innovation and Technology Transfer centre και Imperial College of London Liaison Office" 

 

«ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ»/ «ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ»

 

Τις πολλαπλές δυνατότητες συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια στο θεματικό πλαίσιο «Έξυπνες Πόλεις»/«Έξυπνος Πλανήτης» (Smarter Cities/ Smarter Planet) παρουσίασε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώπιον ακαδημαϊκών, ερευνητών και φοιτητών, η πολυεθνική εταιρεία IBM. 

Η παρουσίαση έγινε με κοινή πρωτοβουλία του Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμου του Πανεπιστημίου Κύπρου,  της IBM και της συμβουλευτικής εταιρείας FDI Science and Technology Consulting Ltd. Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, τόνισε ότι η ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου είναι ελπίδα για διέξοδο από τη κρίση. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 
Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης