Προβολή του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου από το Euronews

 

Το Έργο της Ερευνητικής Ομάδας του Τμήματος Πληροφορικής σε εκπομπή του Euronews εξαιρετική προβολή και διάκριση του Πανεπιστημίου Κύπρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ο τομέας της τεχνολογίας των πληροφοριών ανήκει σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον το οποίο πρέπει να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων το ιδιωτικό απόρρητο και την προστασία προσωπικών δεδομένων» Μ. Δικαιάκος

Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας

3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το «Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας» του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Βρείτε τα σχετικά έντυπα στους παρακάτω συνδέσμους:

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης