Ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης στο Πολιτιστικό ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου παρέχει την ευκαιρία σε φοιτητές όλων των ηλικιών όπως και σε νέους επιστήμονες να βοηθήσουν ενεργά σε μια σειρά από ενδιαφέροντες τομείς. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα με τα δύο μουσεία του, τις έξι συλλογές του, τις περιοδικές του εκθέσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματά του παρέχει με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία σε ανθρώπους από διάφορα περιβάλλοντα να αποκτήσουν μια πραγματικά διαδραστική εμπειρία πολιτισμού.   

«Εκπαιδευτικό ταξίδι σε ευρωπαϊκά Γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο»

Παρακάτω είναι διαθέσιμη η παρουσίαση του Δρ. Μακρίδη με τίτλο: "Development and operation of University-Industry Liaison Offices in the Republic of Cyprus: Creating the future" που έγινε στο πλαίσιο της συνάντησης "Εκπαιδευτικό ταξίδι σε ευρωπαϊκά Γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο, 10-12 Ιουνίου 2013, Riga Technical University Innovation and Technology Transfer centre και Imperial College of London Liaison Office" 

 

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης