Ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης στην οργάνωση “Φίλοι της Γης (Κύπρου)”

Η οργάνωση Φίλοι της Γης (Κύπρου) προσφέρει τη δυνατότητα σε φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος «τοποθετήσεις φοιτητών στις επιχειρήσεις». Η πρακτική άσκηση που απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των τμημάτων Διαχείρισης & Προστασίας Περιβάλλοντος και Επικοινωνίας & Δημοσιογραφίας θα τους προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας στους τομείς της διαχείρισης, υλοποίησης και επικοινωνίας ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη βιολογική γεωργία και τα εναλλακτικά συστήματα διατροφής.

Ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης στο Πολιτιστικό ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου παρέχει την ευκαιρία σε φοιτητές όλων των ηλικιών όπως και σε νέους επιστήμονες να βοηθήσουν ενεργά σε μια σειρά από ενδιαφέροντες τομείς. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα με τα δύο μουσεία του, τις έξι συλλογές του, τις περιοδικές του εκθέσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματά του παρέχει με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία σε ανθρώπους από διάφορα περιβάλλοντα να αποκτήσουν μια πραγματικά διαδραστική εμπειρία πολιτισμού.