Ευκαιρία Πρακτικής Εξάσκησης στην Αν. Εταιρία Λευκωσίας

 
 
Αγαπητοί φοιτητές / Φοιτήτριες,
 
Σας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) Λτδ, προσφέρει 40 θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές Πανεπιστημίου κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013.

Η ΑΝΕΛ δημιουργήθηκε από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπονεί Επιχειρησιακά Σχέδια για τους Δήμους Λατσιών, Στροβόλου, Έγκωμης, Λακατάμιας, Αγλαντζιάς, Τσερίου, Ιδαλίου και Γερίου. Στην παρούσα φάση η ΑΝΕΛ πραγματοποιεί έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων που θα διανεμηθούν στα Μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, στο προσωπικό των Δήμων και σε Δημότες. Η συλλογή στοιχείων από τους Δημότες θα γίνει μέσω προσωπικών συνεντεύξεων στους χώρους διαμονής τους από άτομα τα οποία θα καταρτιστούν από το προσωπικό της ΑΝΕΛ. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων κυμαίνεται στα 300 ανά Δήμο.

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν 40 θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές Πανεπιστημίου. Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο στο Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, δηλώνοντας:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Πρόγραμμα Σπουδών
  • Διαθεσιμότητα έναρξης εργασίας
  • Σύνολο ωρών ανά εβδομάδα ή μήνα που μπορούν να διαθέσουν για τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση

Για δηλώσεις συμμετοχής, επικοινωνήστε με τους:

κ. Μιχάλη Σάββα, τηλ. 22411692

κα. Μαρία Καλλή, τηλ. 22411735

και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3η ημερίδα Γραφείων Διασύνδεσης – 07 Φεβρουαρίου 2013

Τα Γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην ημερίδα με θέμα:

"Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις: Οικοδομώντας τη συνεργασία και την κινητικότητα – Θεμελίωση μιας αμοιβαίας επωφελούς σχέσης 'win-win'"

Στόχος της Ημερίδας είναι να αναδείξει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η τοποθέτηση φοιτητών στις επιχειρήσεις για τους ίδιους τους φοιτητές, τις επιχειρήσεις και τη διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας μεταξύ της ακαδημίας και των επιχειρήσεων. Η δράση αυτή αφενός στην ομαλότερη ένταξη των νέων στο επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά και στην αναζωογόνηση του επιχειρηματικού κλίματος με την εισροή νέων ανθρώπων, ιδεών και νοοτροπιών.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με συμμετοχή του ακροατηρίου.
 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 07 Φεβρουαρίου 2013, στις 10:00, στην αίθουσα 10 του Κτηρίου 7 του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Για δήλωση συμμετοχής στην ημερίδα και στο γεύμα που ακολουθεί, παρακαλώ απαντήστε μέχρι τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013.
Π.Α. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή Ιωάννα Τσιουτσιούμη τηλ. 22 894248

Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα της Ημερίδας εδώ.

Προβολή του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου από το Euronews

 

Το Έργο της Ερευνητικής Ομάδας του Τμήματος Πληροφορικής σε εκπομπή του Euronews εξαιρετική προβολή και διάκριση του Πανεπιστημίου Κύπρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ο τομέας της τεχνολογίας των πληροφοριών ανήκει σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον το οποίο πρέπει να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων το ιδιωτικό απόρρητο και την προστασία προσωπικών δεδομένων» Μ. Δικαιάκος