Δελτίο Tύπου - Οκτώβριος 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερίδα Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο
«Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις: Στρατηγική συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη»
Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012

Ημερίδα με θέμα «Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις: Στρατηγική συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη», συνδιοργανώθηκε από τα Γραφεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο και από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Δελτίο Τύπου – Διάλεξη Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διάλεξη με θέμα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε περιόδους οικονομικής κρίσης»

Μέσα στα πλαίσια της δράσης του Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο του ΤΕΠΑΚ διοργανώθηκε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 στο Αμφιθέατρο «Πεύκιος Γεωργιάδης» διάλεξη με θέμα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε περιόδους οικονομικής κρίσης» με ομιλητή τον Αν. Καθηγητή Ιωάννη Μπακούρο από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ειδικό σε θέματα Καινοτομίας.

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης