Θέσεις εργασίας στα Γραφεία Διασύνδεσης (3)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μία (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου με πλήρη απασχόληση, για απασχόληση στο Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας». Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

 

Για πληροφορίες, δείτε το σχετικό έγγραφο.

Θέσεις εργασίας στα Γραφεία Διασύνδεσης (2)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου με πλήρη απασχόληση, για απασχόληση στο Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας». Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Για πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο.

Θέσεις εργασίας στα Γραφεία Διασύνδεσης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου με πλήρη απασχόληση, για απασχόληση στο Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας». Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Δείτε σχετικό έγγραφο

Το ΓΔ του ΤΕ.ΠΑ.Κ. στο sigmalive

Το sigmalive, με την υποστήριξη του Ε.Β.Ε. Λεμεσού, δημοσίευσε ένα άρθρο/παρουσίαση του Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.