Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας

3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το «Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας» του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Βρείτε τα σχετικά έντυπα στους παρακάτω συνδέσμους:

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης