Έντυπα και Ενημερωτικά Δελτία

278.56 KB

Υπογραφή Συμφωνίας Συναντίληψης με την Frogsy

Ενημερώθηκε στις 06-10-14

1.05 MB

Μάιος - Ιούνιος 2013 (2)

Ενημερώθηκε στις 08-05-14

1018.85 KB

Μάιος - Ιούνιος 2013 (1)

Ενημερώθηκε στις 08-05-14

2.10 MB

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβ-Απρ 2013 (2)

Ενημερώθηκε στις 26-11-13

1.22 MB

Ενημερωτικό Δελτίο Φεβ-Απρ 2013 (1)

Ενημερώθηκε στις 26-11-13

1.97 MB

IAESTE Cyprus – Newsletter 2

Ενημερώθηκε στις 10-10-13

185.42 KB

Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ενημερώθηκε στις 02-08-13

1.04 MB

Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμ. 2012 – Ιαν. 2013 (2)

Ενημερώθηκε στις 06-09-13

838.40 KB

Ενημερωτικό Δελτίο Νοέμ. 2012 – Ιαν. 2013 (1)

Ενημερώθηκε στις 04-08-13

947.13 KB

Παρουσίαση στην ημερίδα για το Κυπριακό ελαιόλαδο, 25 Ιουλίου 2013

Ενημερώθηκε στις 29-07-13

698.64 KB

Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος – Οκτώβριος 2012 (2)

Ενημερώθηκε στις 07-02-13

701.49 KB

Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος – Οκτώβριος 2012 (1)

Ενημερώθηκε στις 07-02-13

5.99 MB

Παρουσίαση διάλεξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Ενημερώθηκε στις 05-12-12

1.58 MB

Industry Liaison Office (Cyprus University of Technology)

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

375.03 KB

Industry Liaison Office (EUROPEAN University)

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

2.05 MB

Industry Liaison Office (FREDERICK University)

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

3.46 MB

Change your “chair” be a businessman for one day

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

1.82 MB

H.I.T.-Novel Perspective on Academic Entrepreneurship

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

491.27 KB

University Industry Liaison Office at the Open University of Cyprus

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

445.27 KB

University-Industry Liaison Offices Creating the Future

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης