Ημερίδα 03 Σεπτεμβρίου 2012

1.58 MB

Industry Liaison Office (Cyprus University of Technology)

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

375.03 KB

Industry Liaison Office (EUROPEAN University)

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

2.05 MB

Industry Liaison Office (FREDERICK University)

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

3.46 MB

Change your “chair” be a businessman for one day

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

1.82 MB

H.I.T.-Novel Perspective on Academic Entrepreneurship

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

491.27 KB

University Industry Liaison Office at the Open University of Cyprus

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

445.27 KB

University-Industry Liaison Offices Creating the Future

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

557.77 KB

praxis - European Center for Project/Internship Excellence

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

644.17 KB

PLACEMENT MOBILITY – as a key to unleash the latent entrepreneurial mindset among mobile students

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης