Ημερίδα 03 Σεπτεμβρίου 2012

1.58 MB

Industry Liaison Office (Cyprus University of Technology)

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

375.03 KB

Industry Liaison Office (EUROPEAN University)

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

2.05 MB

Industry Liaison Office (FREDERICK University)

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

3.46 MB

Change your “chair” be a businessman for one day

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

1.82 MB

H.I.T.-Novel Perspective on Academic Entrepreneurship

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

491.27 KB

University Industry Liaison Office at the Open University of Cyprus

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

445.27 KB

University-Industry Liaison Offices Creating the Future

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

557.77 KB

praxis - European Center for Project/Internship Excellence

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

644.17 KB

PLACEMENT MOBILITY – as a key to unleash the latent entrepreneurial mindset among mobile students

Ενημερώθηκε στις 16-10-12