Ημερίδα 15 Οκτωβρίου 2012

209.88 KB

Κέντρα Επιχειρηματικής Καινοτομίας (BICs)

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

796.93 KB

European Institute of Innovation & Technology

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

518.26 KB

Ανάπτυξη και λειτουγία Γραφείων Διασύνδεσης

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

772.94 KB

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

1.45 MB

CIPA: Ανάπτυξη συμφωνιών και συνεργασιών

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

2.00 MB

Τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις

Ενημερώθηκε στις 16-10-12