Ημερίδα 7 Φεβρουαρίου 2013

613.26 KB

3η Ημερίδα Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Ενημερώθηκε στις 19-02-13

812.67 KB

Συνεργασία Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Ενημερώθηκε στις 14-02-13

1.04 MB

Πανεπιστήμιο Frederick - Εμπειρίες πρακτικής άσκησης

Ενημερώθηκε στις 14-02-13

353.57 KB

Επόμενα Βήματα

Ενημερώθηκε στις 14-02-13

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCYOpen University Cyprus
Frederick University Cyprus
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης