Ημερίδα 7 Φεβρουαρίου 2013

613.26 KB

3η Ημερίδα Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Ενημερώθηκε στις 19-02-13

812.67 KB

Συνεργασία Γραφείων Διασύνδεσης Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

Ενημερώθηκε στις 14-02-13

1.04 MB

Πανεπιστήμιο Frederick - Εμπειρίες πρακτικής άσκησης

Ενημερώθηκε στις 14-02-13

353.57 KB

Επόμενα Βήματα

Ενημερώθηκε στις 14-02-13

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης