Συνέδριο Αποτελεσμάτων 9 Ιουνίου 2015

2.46 MB

Παρουσίαση "Η πολιτική Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο"

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

3.16 MB

Παρουσίαση "Δημιουργία Καινοτομικών Οικοσυστημάτων στα Πανεπιστήμια"

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.02 MB

Παρουσίαση Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.21 MB

Παρουσίαση Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.17 MB

Παρουσίαση Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

2.53 MB

Παρουσίαση Πανεπιστημίου Frederick

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

2.40 MB

Παρουσίαση Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.81 MB

Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.08 MB

Παρουσίαση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

329.81 KB

Παρουσίαση Πανεπιστημίου Κύπρου

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCYOpen University Cyprus
Frederick University Cyprus
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης