Συνέδριο Αποτελεσμάτων 9 Ιουνίου 2015

2.46 MB

Παρουσίαση "Η πολιτική Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο"

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

3.16 MB

Παρουσίαση "Δημιουργία Καινοτομικών Οικοσυστημάτων στα Πανεπιστήμια"

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.02 MB

Παρουσίαση Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.21 MB

Παρουσίαση Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.17 MB

Παρουσίαση Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

2.53 MB

Παρουσίαση Πανεπιστημίου Frederick

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

2.40 MB

Παρουσίαση Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.81 MB

Παρουσίαση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.08 MB

Παρουσίαση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

329.81 KB

Παρουσίαση Πανεπιστημίου Κύπρου

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης