Έντυπα και Ενημερωτικά Δελτία

557.77 KB

praxis - European Center for Project/Internship Excellence

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

644.17 KB

PLACEMENT MOBILITY – as a key to unleash the latent entrepreneurial mindset among mobile students

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

160.73 KB

Συνέντευξη Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

1.90 MB

Ενημερωτικό Δελτίο - Οκτώβριος 2011 - Ιούλιος 2012 (2)

Ενημερώθηκε στις 07-02-13

1.70 MB

Ενημερωτικό Δελτίο - Οκτώβριος 2011 - Ιούλιος 2012 (1)

Ενημερώθηκε στις 07-02-13

857.88 KB

Ενημερωτικό Δελτίο Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011

Ενημερώθηκε στις 07-02-13

9.74 MB

Παρουσιάσεις Συνεδρίου ΤΠΔ

Ενημερώθηκε στις 28-09-15

5.68 MB

Συνθετική Έκθεση ΤΔΠ

Ενημερώθηκε στις 15-09-15

1.90 MB

Ενέργεια

Ενημερώθηκε στις 15-09-15

1.91 MB

Βιοτεχνολογία

Ενημερώθηκε στις 15-09-15

1.97 MB

Τεχνολογίες Πληροφορικής & e-Government

Ενημερώθηκε στις 15-09-15

1.36 MB

Περιβάλλον

Ενημερώθηκε στις 15-09-15

1.67 MB

Τουρισμός

Ενημερώθηκε στις 15-09-15

1.69 MB

Αγροτική ανάπτυξη και Αλιεία

Ενημερώθηκε στις 15-09-15

2.46 MB

Παρουσίαση "Η πολιτική Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο"

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

3.16 MB

Παρουσίαση "Δημιουργία Καινοτομικών Οικοσυστημάτων στα Πανεπιστήμια"

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.02 MB

Παρουσίαση Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.21 MB

Παρουσίαση Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.17 MB

Παρουσίαση Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

2.40 MB

Παρουσίαση Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ενημερώθηκε στις 10-06-15