Έντυπα και Ενημερωτικά Δελτία

557.77 KB

praxis - European Center for Project/Internship Excellence

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

644.17 KB

PLACEMENT MOBILITY – as a key to unleash the latent entrepreneurial mindset among mobile students

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

160.73 KB

Συνέντευξη Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης

Ενημερώθηκε στις 16-10-12

1.90 MB

Ενημερωτικό Δελτίο - Οκτώβριος 2011 - Ιούλιος 2012 (2)

Ενημερώθηκε στις 07-02-13

1.70 MB

Ενημερωτικό Δελτίο - Οκτώβριος 2011 - Ιούλιος 2012 (1)

Ενημερώθηκε στις 07-02-13

857.88 KB

Ενημερωτικό Δελτίο Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2011

Ενημερώθηκε στις 07-02-13

9.74 MB

Παρουσιάσεις Συνεδρίου ΤΠΔ

Ενημερώθηκε στις 28-09-15

5.68 MB

Συνθετική Έκθεση ΤΔΠ

Ενημερώθηκε στις 15-09-15

1.90 MB

Ενέργεια

Ενημερώθηκε στις 15-09-15

1.91 MB

Βιοτεχνολογία

Ενημερώθηκε στις 15-09-15

1.97 MB

Τεχνολογίες Πληροφορικής & e-Government

Ενημερώθηκε στις 15-09-15

1.36 MB

Περιβάλλον

Ενημερώθηκε στις 15-09-15

1.67 MB

Τουρισμός

Ενημερώθηκε στις 15-09-15

1.69 MB

Αγροτική ανάπτυξη και Αλιεία

Ενημερώθηκε στις 15-09-15

2.46 MB

Παρουσίαση "Η πολιτική Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο"

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

3.16 MB

Παρουσίαση "Δημιουργία Καινοτομικών Οικοσυστημάτων στα Πανεπιστήμια"

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.02 MB

Παρουσίαση Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.21 MB

Παρουσίαση Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

1.17 MB

Παρουσίαση Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

2.40 MB

Παρουσίαση Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ενημερώθηκε στις 10-06-15

Funded by European Union & national resources
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαικής Ένωσης
και από εθνικούς πόρους.
 
 
UCY
TEPAK
Open University Cyprus
European University Cyprus
Frederick University Cyprus
University of Nicosia
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο | Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου | Γραφείο Προγραμματισμού | Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης